กิจกรรมเด่น

(อสม.) เทศบาลนครเชียงราย

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับจากทางคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เทศบาลนครเชียงราย จำ ...

มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 ...

กิจกรรมจิตอาสาเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี คณะ ...

KEEP Model ผู้สูงอายุจากตำบลดงมหาวัน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากตำบลดงมหาวัน จำนวน 80 คน ซึ่งเข้าศึกษาหลักสูตร KEEP model โดยในช่วงเช้า กลุ่มผู้สูงอายุได้เ ...

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอปรัชญาร ...

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ...

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ เพื่อน้อมรำลึกถึง "องค์อัครศิลปิน"

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เตรียมจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21-22 ธันวาคม 2561 นี้ ...

ราชบัณฑิตยสภาและหอปรัชญา ร.9 เชิญร่วมประชุม”ลดความเหลื่อมล้ำตามศาสตร์พระราชา”

ราชบัณฑิตยสภาและหอปรัชญา ร.9 ระดมนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ จัด”ลดความเหลื่อมล้ำตามศาสตร์พระราชา” ...

หอปรัชญา ร.9 ร่วมกับหลายหน่วยงานจัด นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

หอปรัชญา ร.9 ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตลอดเดือนเมษายน 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ...