หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในเวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” (อพ.สธ.) โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งเดือนเมษายน 2561 ที่ห้องประชุม 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9