หอปรัชญารัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาการทรงงานของพระองค์ จึงได้กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อคนไทยอย่างอเนกอนันต์มาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์

สำหรับพิธีจะประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีฯ และผู้นำชุมชน ประชาชนจากชุมชนต่างๆ จากจังหวัดเชียงราย รวมถึงพีน้องชนเผ่า ซึ่งจะได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  โดยจะเริ่มตั้งขบวนเครื่องสักการะแบบล้านนา ณ บริเวณหน้าหอประชุมกาสะลองคำ และเคลื่อนขบวนมายังหอปรัชญา รัชกาลที่ 9  เวลา 8.00 น. จากนั้นมีพิธีถวายเครื่องสักการะจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ จากนั้น เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ภายในห้องประชุม 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วมีกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลักปรัชญาการทรงงาน รัชกาลที่ 9