ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมอาสาทำความดี อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย