โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ชั้น ม.3 เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9

เริ่มกิจกรรม : 31 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563