โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ชั้น ม.4 เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9

เริ่มกิจกรรม : 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563