โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ชั้น ม.5 เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9

เริ่มกิจกรรม : 5 กุมภาพันธ์ 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563