สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นำนักเรียนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าชมนิทรรศการ

เริ่มกิจกรรม : 15 มีนาคม 2565 - 17 มีนาคม 2565