โซนที่ 1 ๙ ในดวงใจ

ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับชมภาพยนตร์ ที่นำเสนอผ่านภาพและ ระบบเสียง และได้รับรู้ถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับชมภาพยนตร์ ๕ เรื่อง