โซนที่ 3 ห้องทรงงานพระราชา

ในโซนนี้ ผู้เข้าชมจะได้รับชม รถไฟพระที่นั่งจำลอง ในหลวงรัชกาลที่๙ เสด็จฯ ทางรถไฟเยี่ยมราษฎร และ รถทรงงานจำลอง ในหลวงรัชกาลที่๙ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ในถิ่นทุรกันดาร