โซนที่ 4 ตามรอยมหาราช

เป็นโซนที่แสดง ประติมากรรมร่มโพธิ์ทอง สะท้อนหลักการทรงงานในอดีตของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งปัจจุบันเปรียบเสมือนต้นโพธิ์ทองจากพระบารมีของพระองค์ ที่ปรากฏผลลัพธ์นำพาความยั่งยืนอย่างพอเพียงให้ความสุขสงบ ร่มเย็น แก่ราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เส้นทางจำลองบรรยากาศแห่งความทุกข์ยากของประชาชน สภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน และความแห้งแล้งของธรรมชาติ