โซนที่ 6 คืนป่าสู่ขุนเขา

ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคทางการศึกษา จึงก่อให้เกิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑ ขึ้นมาเป็นที่แรก โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างโรงเรียน