โซนที่ 7 ร่มเงาแห่งปัญญา

โซนนี้จะแสดงให้เห็นว่า ในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ เพราะเปรียบเสมือนการให้ร่มเงาทางปัญญาแก่เยาวชน ผ่านวิดีทัศน์ ความเป็นมาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ มีชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ เพราะเปรียบเสมือนการให้ร่มเงาทางปัญญาแก่เยาวชน