โซนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

เป็นโซนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้นำเสนอข้อมูลเป็นลำดับเวลา ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างสถาบันในแต่ละยุคสมัย

เป็นโซนแรกที่จัดแสดงอยู่บริเวณทางเข้าห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โซนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้นำเสนอข้อมูลเป็นลำดับเวลา ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างสถาบัน จนเข้าสู่ยุคที่ 1 จุดเริ่มต้นของ การเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู จนเปลี่ยนเป็นยุคที่ 2 ยุคที่เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฎ” และก้าวสู่ยุคปัจจุบัน ที่ได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”