โซนที่ 3 อัตลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัย

เป็นโซนที่แสดงอัตลักษณ์ที่สำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับการจดจำและเป็นที่ยอมรับในสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอัตลักษณ์ที่สำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ได้รับการจดจำและเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งโซนนี้จะบอกเล่าเรื่องราวถึงความหมายของตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว ประเทศไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลของสีประจำมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ