โซนที่ 10 สืบสานราชจักรีวงศ์

โซนนี้จะแสดง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งทรงพระเยาว์เคียงข้างพระบรมราชชนก