โซนที่ 11 ต่อยอดบนทางปณิธาน

โซนนี้นำเสนอ โครงการพระราชดำริรัชกาลที่ ๑๐