พิธีทำบุญอัญเชิญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พิธีทำบุญอัญเชิญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ ได้จัดพิธีทำบุญอัญเชิญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศพระป ระจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปประดิษฐานบนบุษบกบนยอดเสาใจบ้าน โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์ประทานในการอัญเชิญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกยอดเสาใจบ้าน

สำหรับเสาใจบ้านนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ภายในหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ โดยได้มีแนวคิดการจัดสร้างมาจากตำนานล้านนาที่เชื่อว่า มีภูมิเทวดาชื่อ ลวะจังกราช มักใครให้เป็นคุณในพระพุทธศาสนา จึงพิจารณาดูเมืองมนุษย์แล้วจึงรับรู้ได้ด้วยปัญญาของตนว่า ศาสนาแห่งเมืองพระพุทธเจ้าจะตั้งอยู่ในเมืองยวนตราบ ๕,๐๐๐ พรรษา ลวะจังกราชจึงได้ปราศรัยกับเทวธิดาผู้เป็นภรรยาตนว่า “อันว่ากาลบัดนี้เป็นกาลบริสุทธิ์แล้ว เราทั้งสองควรลงไปเป็นท้าวพระยาในเมืองมนุษย์เพื่อจะได้ยอยกพระพุทธ ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป” นอกจากนี้ตามตำนาน สถานที่ที่ ลวะจังกราช เสด็จลงมาคือ “ดอยตุง” จึงก่อให้เกิดแนวคิดการสร้าง “ปราสาทแก้วจอมโมลีศรีเชียงราย” หรือเสาใจบ้านขึ้นเพื่อประดิษฐานของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุร ทิศนั่นเอง