พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมช นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาจาก 14 คณะในแต่ละสำนักวิชา และตัวแทนนักศึกษาชนเผ่าต่างๆ รวมถึง ผู้นำชุมชนประชาชน จำนวน 18 หมู่บ้านของตำบลบ้านดู่ ร่วมเดินขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนาและถวายเครื่องสักการะเบื้องห น้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร