กิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน ณ โรงเรียนบ้านแซว

วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะกรรมการดำเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาดนตรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน ณ โรงเรียนบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นดนตรี ให้ความรู้เทคนิคการเล่นดนตรี และการบรรเลงเพลงรวมกันแบบเต็มวง