ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรม ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน วันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดกิจกรรม ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน แสดงโดย อาจารย์นาดีส บุญรอด อาจารย์คริสต์หทัย ปักสมัย และวง CRRU Brass Project และในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้เดินทาง และติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน