การแสดงโขนพระราชทาน

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงโขนพระราชทาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” โดยนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กทม. ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม “ฟรี” การจัดแสดงโขนพระราชทานครั้งนี้เรียกได้ว่าจัดได้ยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก และในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย