ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมก ...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานแ ...

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุ ...

นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีต้อนรับ นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีต้อนร ...

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าวังตาล ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ................................................................................. ...

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีตอนรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ........................................................................................ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕ ...

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีตอนรับ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิกา ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะ ...

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาด ...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด ...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ...

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เลข ...