ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะ ...

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาด ...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด ...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ...

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เลข ...

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย โรงเรียนบ้านป่าบง และโรงเรียนบ้านขุนสรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศ ...

โรงเรียนปล้องวิทยาคม

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก รงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจารงเรียนปล ...

โรงเรียนวาวีวิทยาคม ชั้น ม.1

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวาวีวิทยาคม ชั้น ม.1 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน วาวีวิทยาคม จำนวน ๕๐ คน เข้าเย ...

โรงเรียนวาวีวิทยาคม

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวาวีวิทยาคม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน วาวีวิทยาคม จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิท ...

โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ ...

การแสดงโขนพระราชทาน

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ขอเรียนเชิญ ชมการแสดงโขนพระราชทาน >>เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง ...

ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน วันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนศรีสวัส ...