หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 สืบสานงานศาสตร์พระราชาปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 สืบสานงานศาสตร์พระราชาปลูกข้าวในแปลงสาธิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสืบสานงานศาสตร์พระราชา โดยเริ่มปลูกข้าวในแปลงสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการดำเนินการครั้งนี้นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาวิน พรมใจสา กรรมการหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเพาะพันธุ์เมล็ดข้าว บริเวณแปลงสาธิต พื้นที่ 2 งาน บริเวณด้านหลังอาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 สำหรับพันธุ์ข้าวดังกล่าวเป็นพันธุ์ข้าวเจ้ากค 43 ซึ่งเป็นข้าวพระราชทานเนื่องในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13-15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่และดำเนินงานเพาะปลูกต่อไป