Open House CRRU

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรม Open House ซึ่งเป็นการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายหลังจากที่คณะครูและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมบูธคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้ว หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ยังเป็นอีก Landmark หนึ่งที่สำคัญและมีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เป็นจำนวนมาก