โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 359 คน เข้าทัศนศึกษา ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ซึ่งน้องๆ ต่างได้รับความรู้จากโครงการต่างๆ เพื่อนำไปศึกษาต่อหรือไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะโซนเพราะน้ำคือชีวิตที่นำเสนออนิเมชั่น ซึ่งได้สร้างความตืานเต้นให้กับผู้เข้าชม นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนได้นั่งรถอีซี่คาร์ชมทัศนียภาพรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย