โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก จำนวน 100 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช หลังจากเข้าชมเสร็จ ด.ช.พชรพล แปงคำ ได้กล่าวว่า ตนชื่นชอบภาพยนตร์ที่นำเสนอในโซนห้องก้าวในดวงใจ เพราะทำให้เรียนรู้ว่า การได้รับจากคนอื่น คนอื่นก็จะไปให้โอกาสกับคนอื่นเช่นกันอ