โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวน 359 คนได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน ภายหลังการเข้าชมนิทรรศการ ด.ช.ธนรภัทร เยลู ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวว่าตนเองชื่นชอบโซนคืนป่าสู่ขุนเขาเพราะมีป่าไม้ที่เหมือนจริง