โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง จำนวน 59 คน ได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโครงการของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเพื่อสร้างแนวคิดให้กับเด็กรุ่นใหม่ ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชม นิทรรศธรรมราชา ที่ประกอบไปด้วยเรื่อง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ความเพียร พระมหาชนก อัครศาสนูปถัมภก ซึ่งเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้มอบไว้เพื่อเป็นความรู้แก่คนรุ่นหลัง