โรงเรียนบ้านนางแล

วันที่ 23 ธ.ค. 2564 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ ตัวแทนหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนางแล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 140 คนเข้าชมนิทรรศการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริ ผ่านนิทรรศการเหมือนจริง สามมิติ โดยภายหลังการเข้าชม เด็กหญิงอมรภรรณ์ กันติ๊บ ได้กล่าวว่าประทับใจมากและชื่นชอบในห้องหยาดน้ำพระทัยจากฟ้า ที่มีภาพสามมิติที่ดูได้ 360 ํ