โรงเรียนบ้านสันธาตุ

วันที่ 24 ธ.ค. 2564 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันธาตุ จำนวน 47 คน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีฯ เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และศึกษาหลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา ภายหลังการเข้าชม ด.ช.อาหย่า วุ่ยแมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า"วันนี้รู้สึกสนุกมากและได้รับความรู้มากมายครับ"