ข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ คำตุ้ม พร้อมกลุ่มข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 35 คนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ภายหลังการเข้าชมตัวแทนกลุ่มข้าราชการบำนาญ กล่าวว่ารู้สึก ประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี