เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

วันที่ 22 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีและผศ.ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณะเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙