มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้าชมนิทรรศการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ผู้เข้าชมในครั้งนี้จำนวน 20 คน โดยได้ศึกษา​ศาสตร์​พระราชา หลักการทรงงาน ในโครงการ​พระราชดำริ​ของในหลวงรัชกาล​ที่ ๙