มหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นำด้วยรองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ ให้การต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษาพร้อมคณะครูอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย จำนวน ๒๐ ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หยาดน้ำเพื่อชีวิต เป็นโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น ภาคต่อจาก “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ในหลวงคือแรงบันดาลใจ พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร ตามหลักสูตรการศึกษานอกสถานที่ตามรอยพระราชดำริของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป