นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นำด้วย อาจารย์ธัญพร ฟุ้งเพื้อง ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) จำนวน 75 ท่าน ทำการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หยาดน้ำเพื่อชีวิต เป็นโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น ภาคต่อจาก “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ในหลวงคือแรงบันดาลใจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป