ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน วันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน แสดงโดย อาจารย์นาดีส บุญรอด อาจารย์คริสต์หทัย ปักสมัย และวง CRRU Brass Project