โรงเรียนวาวีวิทยาคม ชั้น ม.1

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวาวีวิทยาคม ชั้น ม.1 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน วาวีวิทยาคม จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อศึกษา เรียนรู้และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน ภายในการเข้าชม ด.ญ.อริสา แซ่เลี้ยว กล่าวว่า มีความประทับใจในการชมนิทรรศการที่เหมือนจริงและได้รับความรู้มากมาย