คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีตอนรับ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การตอนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ให้การดูแล พร้อมทั้งสรุปผลดำเนินงานและความเป็นมาของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และได้นำพาคณะเข้าเยี่ยมชมโซน นิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา