นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีต้อนรับ นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีต้อนรับ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาสาขาการจัดการชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน และเป็นแนวความรู้ของวิชาเรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน