วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย