ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20 ม.ค
ปิดปรับปรุงระบบนิทรรศการและห้องประชุม
เริ่ม : 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น.
20 ม.ค
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เริ่ม : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00 น.
20 ม.ค
โรงเรียนชุมชนบ้านสัน
เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.