เริ่มกิจกรรม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น. - 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11 พ.ย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเชียงคำ เข้าชมนิทรรศการ
เริ่ม : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น.
11 พ.ย
การอบรมการเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล
เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
4 พ.ย
ห้องประชุมห้อปรัชญา3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านภายในโรงเรียน
เริ่ม : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.