... ไม่มีข้อมูล ...

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17 ก.ย
งานประกวดโครงงานสังคมศาสตร์ของนักเรียนทั่วภาคเหนือ ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
17 ก.ย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า เข้าชมนิทรรศการ
เริ่ม : 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
17 ก.ย
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก เข้าชมนิทรรศการ
เริ่ม : 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สิ้นสุด : 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.