• 12 กุมภาพันธ์ 2561

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชาให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

  อ่านเพิ่มเติม
  • 25 กุมภาพันธ์ 2561

  ตชด.นำนักเรียนรร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จันชมนิทรรศการหลักปรัชญาทรงงาน ร.9

  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 นำนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 100 คนชมนิทรรศการหลักปรัชญาทรงงาน ร.9

  อ่านเพิ่มเติม
  • 27 กุมภาพันธ์ 2561

  โครงการพระเมตตาสมเด็จย่านำเยาวชนชมหลักปรัชญาการทรงงาน ร.9 นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน

  โครงการพระเมตตาสมเด็จย่านำเยาวชนโครงการพัฒนายุวกรรมการหย่อมบ้านชมนิทรรศการหลักปรัชญาการทรงงาน ร.9 นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน

  อ่านเพิ่มเติม
  • 2 มีนาคม 2561

  มหาวิทยาลัยวัยที่สามเข้าชมและเรียนรู้หลักการทรงงานของ ร.9

  มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงรายได้ เข้าชมและเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9

  อ่านเพิ่มเติม
  • 7 มีนาคม 2561

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่เข้าชมและเรียนรู้หลักปรัชญาการทรงงานของ ร.9

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ จำนวน 130 คน เข้าชมและเรียนรู้หลักปรัชญาการทรงงานของ ร.9

  อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.