วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ปรัชญารัชกาลที่ 9 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยไฮ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 17 คน ทัศนศึกษาดูงาน นิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ภายหลังการเข้าชม ผอ.ทินกร ดระบิล กล่าวว่ารู้สึกประทับใจเป็น ที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้รับความรู้อีกมาก ประทับใจในโซนเพราะน้ำคือชีวิต ที่ได้ชมอนิเมชันสามิติที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคาดว่านักเรียนได้รับความรู้ ไปปรับใช้ในการเรียนอีกมากมาย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.