วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ปรัชญารัชกาลที่ 9 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยไฮ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 17 คน ทัศนศึกษาดูงาน นิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ภายหลังการเข้าชม ผอ.ทินกร ดระบิล กล่าวว่ารู้สึกประทับใจเป็น ที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้รับความรู้อีกมาก ประทับใจในโซนเพราะน้ำคือชีวิต ที่ได้ชมอนิเมชันสามิติที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคาดว่านักเรียนได้รับความรู้ ไปปรับใช้ในการเรียนอีกมากมาย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ก.ค
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
เริ่ม : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00 น.
13 มิ.ย
กองบริหารงานบุคคล
เริ่ม : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00 น.
13 มิ.ย
โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพะเยา
เริ่ม : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00 น.