วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คนที่ได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายหลังการเข้าชมนางบังอร สุวรรณศิริ ประทับใจในโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้เสด็จไปตามที่ทุรกันดารต่างๆเพื่อคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยของท่าน และโดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบโซนความรู้คืออาวุธเพราะมี ตำรวจตระเวนชายแดนที่คอยบรรยายให้ความรู้อยู่อีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.