วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คนที่ได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายหลังการเข้าชมนางบังอร สุวรรณศิริ ประทับใจในโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้เสด็จไปตามที่ทุรกันดารต่างๆเพื่อคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยของท่าน และโดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบโซนความรู้คืออาวุธเพราะมี ตำรวจตระเวนชายแดนที่คอยบรรยายให้ความรู้อยู่อีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ก.ค
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
เริ่ม : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00 น.
13 มิ.ย
กองบริหารงานบุคคล
เริ่ม : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00 น.
13 มิ.ย
โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพะเยา
เริ่ม : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00 น.