อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 337 คนเข้าศึกษาศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ภายหลังการเข้าชม เด็กหญิงจารุณี วรรณสอน กล่าวว่า ตนเองชื่นชอบในโซนที่ 2 หลักการทรงงานมีการฉายหนังสั้น เกี่ยวการทำให้ง่าย เป็นความเรียบง่ายที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ซับซ้อน และได้รับความรู้ ที่มาของเสาใจบ้าน รู้จักโครงการแก้มลิง กังหันชัยพัฒนา หญ้าแฝกและตัวอย่างของดินในจังหวัดเชียงราย หลังจากการเข้าชม ยังได้นั่งรถอีซี่คาร์ทำชมทัศนียภาพรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ก.ค
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
เริ่ม : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00 น.
13 มิ.ย
กองบริหารงานบุคคล
เริ่ม : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00 น.
13 มิ.ย
โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพะเยา
เริ่ม : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00 น.