อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 337 คนเข้าศึกษาศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ภายหลังการเข้าชม เด็กหญิงจารุณี วรรณสอน กล่าวว่า ตนเองชื่นชอบในโซนที่ 2 หลักการทรงงานมีการฉายหนังสั้น เกี่ยวการทำให้ง่าย เป็นความเรียบง่ายที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ซับซ้อน และได้รับความรู้ ที่มาของเสาใจบ้าน รู้จักโครงการแก้มลิง กังหันชัยพัฒนา หญ้าแฝกและตัวอย่างของดินในจังหวัดเชียงราย หลังจากการเข้าชม ยังได้นั่งรถอีซี่คาร์ทำชมทัศนียภาพรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.