วันที่ 7 ตุลาคม 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 90 คน ซึ่งได้มาทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกสถานที่ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ครั้งนี้ นายณัฐภูมิ ถาริน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้กล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบโซนที่ 4 ดินดีคือต้นทุนเพราะ ได้รู้เกี่ยวกับดินชนิดต่างๆประโยชน์ของหญ้าแฝกว่าใช้ หญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างไร ใช้ในการทำอะไรได้และรู้ว่าดินดีเป็นอย่างไรดินไม่ดีเป็นอย่างไร และตนเองรู้สึกประทับใจมากในการเข้าชมครั้งนี้

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.