หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำวนมาก พิธีเริ่มเมื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้ว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมขุดลอกหนองบัวปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11 พ.ย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเชียงคำ เข้าชมนิทรรศการ
เริ่ม : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น.
11 พ.ย
การอบรมการเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล
เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
4 พ.ย
ห้องประชุมห้อปรัชญา3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านภายในโรงเรียน
เริ่ม : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.